Prelucrarea datelor cu caracter personal

CONSIMŢĂMÂNT PACIENT cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul mijloacelor electronice   

Vă aducem la cunoştinţă că prin bifarea prezentei căsuţe, vă exprimaţi în mod expres şi neechivoc consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului EU 679/2016 şi prevederile politicii noastre de confidenţialitate.

SC Holhoș Optic Line SRL prelucrează de la dumneavoastră următoarele categorii de date cu caracter personal, inclusiv date cu caracter sensibil: nume, prenume, vârstă, adresă de domiciliu, adresă de e-mail, număr de telefon, date cu privire la starea dumneavoastră de sănătate, afecţiuni medicale, alte date cu caracter medical, precum şi alte date cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le furnizaţi în mod voluntar prin intermediul formularului de consultaţii online (spre exemplu: prin încărcarea unui fişier pe site-ul online al societăţii, vom putea avea acces la date cu caracter personal precum: fișa pacient, raport medical, scrisoare medicală, investigații. În înţelesul semnificaţiei termeniilor GDPR, societatea are rolul de Operator în raport de operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vă aparţin.

Datele cu caracter personal care vă aparţin sunt prelucrate,  stocate şi utilizate în scopul prestării de servicii medicale oftalmologice, respectiv în scop de consultare, programare, de acordare a unor tratamente medicale corespunzătoare precum şi în scopul îndeplinirii unui interes legitim ori al unei obligaţii legale a Operatorului. 

Vă informăm că în raport de datele cu caracter personal pe care vi le prelucrăm, aveţi următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea procesării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unui proces automatizat sau de profilare precum şi dreptul la retragerea consimțământului odată exprimat.

Pentru a obţine mai multe informaţii referitoare la, modalitatea de desfăşurare a operaţiunilor de prelucrare de către SC Holhoș Optic Line SRL precum şi la modalitatea de exercitare a drepturilor pe care le aveţi vă invităm să consultaţi politica noastră de confidenţialitate, accesând linkul: https://www.drholhos.ro/politica-de-confidentialitate/ 

Fă-ți o programare

Puteți face programare rapid prin formularul din dreapta, sau direct la telefon. Colegii noștri de la recepție vă pot comunica disponibilitatea și informațiile necesare programării. Completarea formularului nu reprezintă înregistrarea sau confirmarea unei programări, ci transmiterea unei cereri de programare. Veți fi contactat de către echipa noastră, pentru verificarea disponibilității medicilor și realizarea unei programări.

VEZI CABINETELE ȘI CLINICILE

Notă de informare pacienți cu privire la programarea la consult/operație

Pacientul care își anulează o programare la consult/operație, o singură dată, cu cel puțin o zi înainte de programare, are dreptul la o a doua programare realizată în aceleași condiții.
Dacă pacientul își anulează, în mod consecutiv, și cea de-a doua programare la consult și/sau operație, o nouă programare se va efectua doar dacă pacientul acceptă plata în avans (prin ordin de plată sau cash la recepție) atât pentru consult, cât și pentru operație.
Pacientul care nu se prezintă la consult/operație, nu anunță anularea programării, și nici nu răspunde la apeluri, poate solicita o a doua programare doar dacă achită consultul/operația în avans.
Pacienții care solicită programare pentru operațiile de retină sau cele laser Prk/Femtolasik/Smile Pro achită în avans 30% din contravaloarea operației. Programarea se va realiza doar după încasarea avansului. Dacă pacientul anunță cu minim 48h anterior intervenției că se află în imposibilitate obiectivă de a se prezenta, i se va restitui tot avansul achitat. Dacă pacientul nu se prezintă și nu anunță cu cel puțin 48h anterior imposibilitatea prezentării, avansul achitat se consideră a fi pierdut cu titlul de daune interese și nu se mai restituie.