Anunț

HOLHOS TEODOR si HOLHOS ANDRA GABRIELA, în calitate de titulari, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „Elaborare Plan de Detaliu pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare construcție corp C1 și construire imobil cu funcțiuni mixte, împrejmuire proprietate, amenajări exterioare, organizare de șantier si informare” în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Iorga, nr. 2, CF nr. 342449, 342449-C1, jud. Cluj.

Prima versiune P.U.D. poate fi consultata la sediul beneficiarilor – Municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr. 2F, județul Alba în zilele de luni-vineri, intre  orele 8-16, din data 24.08.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până în data de 11.09.2021, la APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro.

Fă-ți o programare

Puteți face programare rapid prin formularul din dreapta, sau direct la telefon. Colegii noștri de la recepție vă pot comunica disponibilitatea și informațiile necesare programării. Completarea formularului nu reprezintă înregistrarea sau confirmarea unei programări, ci transmiterea unei cereri de programare. Veți fi contactat de către echipa noastră, pentru verificarea disponibilității medicilor și realizarea unei programări.

VEZI CABINETELE ȘI CLINICILE

Formular de programare